Unapozungumzia hifadhi 16 za taifa, Mbuga ya Saadani siyo maarufu masikioni mwa Watanzania wengi.

Pengine hii inatokana na kupandishwa hadhi miaka ya hivi karibuni. Pia inawezekana ni kwa sababu ya kukosa matangazo ya kutosha ndani na nje ya nchi.

Last News
 
News by : Staff Reporter


Copyright © 2011 — Bongo Radio